กิจกรรมรักชีวิตรักสุขภาพ

กิจกรรมรักชีวิตรักสุขภาพ

ช่วงเช้าวันที่ 24 มีนาคม 2566 นำโดยคุณครูภัคณิชา จันวิเศษ และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนากายพัฒนาจิตชีวิตสดใส มอบความรู้ให้กับนักเรียน ในเรื่องการรับประทานอาหาร และประโยชน์ของผักและผลไม้ สุดท้ายร่วมกันเต้นออกกำลังกายประกอบเพลง