โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

โครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0

14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคนอุดร 4.0 การเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ ในกิจกรรมจัดตลาดนัดแนะแนวอาชีพ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการศึกษาต่อ “เพิ่มมูลค่าให้อาชีพด้วยความคิดสร้างสรรค์” โดยจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.อุดรธานี
โดยมีคุณครูอลิษา โยกมา คุณครูสุธาทิพย์ บรรเทาทุกข์ และคุณครูน้ำฝน นันทะวงศ์ นำไป นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพ หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ UD New Generation ขอบคุณผู้จัดทำกิจกรรมดี ๆ นี้ เพื่อพัฒนาเด็ก ๆ เยาวชนของเราให้เปิดวิสัยทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจที่ดีแก่พวกเขา