กิจกรรมโรงเรียน

พิธีเปิดประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดพิธีเปิดประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นฝึกให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด ในพิธีมี    ดาบตำรวจสุรสิทธิ์  ฆารเจริญ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิด และนำกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พร้อมกับเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภัยยาเสพติดและความปลอดภัยบนท้องถนน” หลังพิธีเปิดร่วมกับคณะ

รำลึกครูกลอน สุนทรภู่

สุนทรภู่ ครูกลอน อักษรศิลป์ ศิลปิน แห่งกวี ศรีสยาม โครงฉันท์กาพย์ กลอนนิราศ ลือเรืองนาม ล้วนเลิศล้ำ ระบือไกล ในโลกา วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรม “ รำลึกครูกลอน สุนทรภู่ ” ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียน เช่นการประกวดคัดลายมือ การแต่งกลอน และ  การแสดงพระอภัยมณี

ประชาสัมพันธ์

สานสายใยรัก ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในการประชุมเริ่มจากการลงทะเบียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครองเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีกล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดแก่ผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน โดยซิสเตอร์นิพา กู้ทรัพย์ แนะนำครูประจำชั้นครูผู้ช่วย ครูใหม่ และสรุปการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน โดยซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ชี้แจงระเบียบวินัย

แผนกอนุบาล

“อ่านเก่ง อ่านคล่อง”

นักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 3 ได้มีการแข่งขัน หนูน้อยคนเก่ง ในหัวข้อ “อ่านเก่ง อ่านคล่อง” ซึ่งแต่ละคนก็เตรียมตัวมาอย่างดี สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ >> ดูรูปเพิ่มเติม <<

กิจกรรมกีฬาสี…แผนกอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้ นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมในอนาคต  >> ดูรูปเพิ่มเติ่ม <<

Top