คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กลุ่มสาระ

โครงการอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้นำนักเรียน ชั้น ม.1 เข้าร่วมโครงการโครงการอบรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาวิถีชีวิต เศรฐกิจพอเพียง ครั้ง ที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง นักเรียนร่วมทำกิจกรรม และได้นำสิ่งประดิษฐ์ของตนเองกลับบ้านอีกด้วย

ร่วมแข่งทักษะวิชาการของ UDRU

ซิสเตอร์ สุพีเรีย ลับ สมจันทร์ ได้มอบเกียรติบัตร และขอแสดงความยินดี กับ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ราชภัฏอุดรธานี ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา

วันวิชาการ ปีการศึกษา 2560

อนามัยดีมีสุข

วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูงร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ได้มีการตรวจสุขภาพปากและฟันของนักเรียน และให้คำปรึกษาในเรื่องของการดูและรักษาความสะอาดให้นักเรียนได้มีสุขภาพปากและฟันที่สะอาดและแข็งแรง << ดูรูปเพิ่มเติม >>

รำลึกครูกลอน สุนทรภู่

สุนทรภู่ ครูกลอน อักษรศิลป์ ศิลปิน แห่งกวี ศรีสยาม โครงฉันท์กาพย์ กลอนนิราศ ลือเรืองนาม ล้วนเลิศล้ำ ระบือไกล ในโลกา วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรม “ รำลึกครูกลอน สุนทรภู่ ” ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียน เช่นการประกวดคัดลายมือ การแต่งกลอน และ  การแสดงพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานกับละครที่ได้รับชม << ดูรูปเพิ่มเติม >>

ตัววัดสายตา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโพนสูง ได้เดินทางมายังโรงเรียนเพื่อตรวจวัดสายตาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิชาการ นำความคิด เรียนรู้ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์

[envira-gallery id="525"]

Top