กิจกรรมโรงเรียน

พิธีบูชาฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนได้จะพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์และเปิดปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ เป็นประธานในพิธี หลังเสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณ  คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนได้นำดอกไม้ไปมอบแด่แม่พระเพื่อขอพรจากแม่พระสำหรับปีการศึกษานี้ และในระหว่างที่มอบดอกไม้ คุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ ได้ทำการเสกอาคารเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ << ดูรูปเพิ่มเติม >>

ตรีวารและต้อนรับมาเดอร์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดตรีวารเตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์โดยร่วมวจนพิธีกรรม สวดภาวนา หลังเสร็จเสร็จพิธีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ทำพิธีต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์แห่งประเทศไทย และมาเดอร์ได้กล่าวทักทายและให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนในโอกาศมาเยี่ยมโรงเรียนและเตรียมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ << ดูรูปเพิ่มเติม >>

ประชาสัมพันธ์

ยินต้อนรับ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2560 พร้อมกับการแนะนำบุคลากรใหม่ให้กับนักเรียน บุคลากรใหม่ประกอบด้วย - ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ - ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิศิลป์ - Teacher Joy (อาสาสมัครสอนภาษาต่างประเทศ) - นางสาววราภรณ์ ถินวิชัย - ครูชลภัสสรณ์ ศรีหาเจียม โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ขอยินดีต้อนรับทุกท่าน << ดูรูปเพิ่มเดิม >>

แผนกอนุบาล

“อ่านเก่ง อ่านคล่อง”

นักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 3 ได้มีการแข่งขัน หนูน้อยคนเก่ง ในหัวข้อ “อ่านเก่ง อ่านคล่อง” ซึ่งแต่ละคนก็เตรียมตัวมาอย่างดี สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ >> ดูรูปเพิ่มเติม <<

กิจกรรมกีฬาสี…แผนกอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้ นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมในอนาคต  >> ดูรูปเพิ่มเติ่ม <<

Top