กิจกรรมโรงเรียน

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

วันที่ 31 มกราคม เป็นวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก โรงเรียนจึงได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเพื่อเป็นการเทิดเกียรติแต่คุณพ่อบอสโก ผู้ก่อตั้งคณะซาเลเซียน หลังเสร็จพิธีโรงเรียนได้มอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้แก่ครู และนักเรียน และสิ้นสุดกิจกรรมด้วยการแสดงละครชีวประวัติของคุณพ่อบอสโก >> ดูรูปเพิ่มเติม <<

กิจกรรมเดินทางไกล

วันที่ 20 มกราคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-4 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล โดยมีซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดรผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์เป็นประธานของกิจกรรม << ดูรูปเพิ่มเติม >>

ประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงละคร ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง

คณะนักแสดงของโรงเรียน โดยมีซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชรเป็นผู้ดูแล ได้ทำการแสดงละคร ที่วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 << ดูรูปเพิ่มเดิม >>

แผนกอนุบาล

“อ่านเก่ง อ่านคล่อง”

นักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 3 ได้มีการแข่งขัน หนูน้อยคนเก่ง ในหัวข้อ “อ่านเก่ง อ่านคล่อง” ซึ่งแต่ละคนก็เตรียมตัวมาอย่างดี สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ >> ดูรูปเพิ่มเติม <<

กิจกรรมกีฬาสี…แผนกอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้ นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมในอนาคต  >> ดูรูปเพิ่มเติ่ม <<

Top