ประชาสัมพันธ์

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ทุกท่านที่ได้รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่อุทิศตนปฏิบัติงานเป็นเวลานานในโรงเรียนเอกชน ประกอบไปด้วย ระดับทอง(ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30-39 ปี) ได้แก่ คุณครูสามารถ ไทยลำภู, คุณครูเตือนใจ แพงสมบัติ, คุณครูมนเทียร ไทยลำภู, คุณครูอมรา หันจางสิทธิ์, คุณครูสุภาพร สมสนุก, คุณครูวิไลวรรณ ชีพคุณวงศ์, คุณครูวราภรณ์ วงศ์แสนศรี และคุณครูมาลินี

แผนกอนุบาล

เรียนรู้นอกชั้นเรียน

นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2/2 เดินทางไปศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ณ ฟาร์มไก่

อนุบาลกับวิทยาศาสตร์ “ถุงน้ำเจาะไม่แตก”

ความสุขในการมาโรงเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ วันนี้ทดลองเรื่อง "ถุงน้ำเจาะไม่แตก"

Top