กิจกรรมโรงเรียน

Welcome Sister Anna Maria Torvichien

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับการมาเยี่ยมของซิสเตอร์มารีอา ตอวิเชียร อธิการิณีเจ้าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ประเทศไทย ในวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559   》》ดูภาพเพิ่มเติม《《

ทัศนศึกษา 2559

การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กๆ เพราะเด็กจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่เจอโดยตรง ได้เปลี่ยนสถานที่การเรียนรู้ กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาที่ สวนสัตว์เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาที่ PC Cowboy Town จ.หนองบัวลำภู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกอย่างเต็มที่ ดูรูปเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่

ประชาสัมพันธ์

“มีพบ…ย่อมมีจาก”

ตลอดระยะเวลา 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา คุณครูชาวจีนทั้ง 2 ท่านได้มอบความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ทำให้เรารู้จักภาษาและวัฒนธรรมของชาวจีนมากขึ้น ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คุณครูทั้ง 2 ท่าน เป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าคุณครูทั้ง 2 ท่านจะกลับมาเยี่ยมพวกเราอีกครั้ง

แผนกอนุบาล

“SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART”

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้กิจกรรมเปิดหมู่บ้านคุณธรรมอย่างเป็นทางการประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า "SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART" หรือ "รักษ์โลกด้วยหัวใจที่เมตตา" โดยมีคุณรณฤทธิ์ ดงยะโสภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงเป็นประธานในพิธี และยังเป็นประธานในการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ปีการศึกษา 2559 >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

“น้อมใจบูชาศรัทธาบูชาครู”

ข้อความสั้นๆ แต่มีความหมายที่เปรียมล้นที่ถูกติดบนเวที่ของวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ซึ้งเป็นวันที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ค่อยอบรมลูกศูษย์ให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิใจ ในกิจกรรมนอกจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้ววิสุทธิวงศ์ในปัจจุบันแล้ว ยังมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

Top