กิจกรรมโรงเรียน

อาเวมารีอา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 8:00 น. ณ ใต้อาคาร เอาซีลีอุม โรงเรียนได้จัดพิธีมิสซาฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อเปาโล กิตติคุณ เสมามอญ เป็นประธานในพิธีมิสซา คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมมิสซาในวันนี้ด้วยใจที่ยินดี ในช่วงสุดท้ายของมิสซา คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียนได้ร่วมใจมอบดอกไม้พร้อมกับภาวนาขอพรจากแม่พระองค์อุปถัมภ์สำหรับการศึกษาเรียนรู้ที่ดีในปีการศึกษา 2559 นี้ >> ดูรูปภาพเพิ่มเติม <<

ปัจฉิม ม.3 ปีการศึกษา 2558

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ออกเดินทางไปยังสักการสถาน พระมารดาแห่งมรณสักขี ประเทศไทย (วัดสองคอน) บ้านสองคอน ต.ป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้การอบรมแนะนำเมื่อจบการศึกษา >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

ประชาสัมพันธ์

ตัววัดสายตา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโพนสูง ได้เดินทางมายังโรงเรียนเพื่อตรวจวัดสายตาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนกอนุบาล

เปิดปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ขอต้อนรับครู นักเรียนและผู้ปกครอง สู่ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 พร้อมกับอุดมการณ์ประจำปีที่ว่า "SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART" "รักษ์โลกด้วยหัวใจที่เมตตา"     โรงเรียนได้เปิดปีการศึกษาใหม่ พร้อมกับสิ่งใหม่ๆที่โรงเรียนได้จัดสรรให้กับนักเรียน เพื่อให้ผู้สอนได้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนให้มีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น

ฉลองพ่อบอสโก

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองพ่อบอสโก ในช่วงเช้า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์เป็นประธาน ในกิจกรรมมีการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติพ่อบอสโกและมอบรางวัล เรียนดี ประพฤติดี คำสอนดี ให้แก่นักเรียน รางวัลการทำงานของครูด้านต่างๆ และรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ให้แก่คุณครู >>อ่านเพิ่มเติม<<

Top