กิจกรรมโรงเรียน

ฉลองแม่พระนิรมลทิน

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เป็นวันฉลองแม่พระนิรมลทิน คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน ร่วมฉลองแม่พระนิรมลทิน ด้วยการเตรียมจิตใจนักเรียน โดยทำตรีวารเตรียมฉลอง แม่พระ และร่วมพิธีบูชาขอบคุณ พร้อม เผาจดหมายและมอบดอกไม้ให้แด่แม่พระนิรมลทิน โดยมีคุณพ่อ กิตติคุณ เสมามอญ เป็นประธานในพิธี.

รวมพลังแห่งความภักดี

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ นำโดยซิสเตอร์กุลธิดา  แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

***โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดในการสมัครเรียนดังนี้*** ซึ่งมีระเบียนการสมัครดังนี้ (((ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครที่นี้))) ***หมายเหตุ ชำระค่าเอกสารการสมัครได้ที่ ธุรการ-การเงิน***

แผนกอนุบาล

กิจกรรมกีฬาสี…แผนกอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้ นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมในอนาคต  >> ดูรูปเพิ่มเติ่ม <<

“SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART”

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้กิจกรรมเปิดหมู่บ้านคุณธรรมอย่างเป็นทางการประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า "SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART" หรือ "รักษ์โลกด้วยหัวใจที่เมตตา" โดยมีคุณรณฤทธิ์ ดงยะโสภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงเป็นประธานในพิธี และยังเป็นประธานในการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ปีการศึกษา 2559 >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

Top