กิจกรรมโรงเรียน

ทัศนศึกษา 2559

การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กๆ เพราะเด็กจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่เจอโดยตรง ได้เปลี่ยนสถานที่การเรียนรู้ กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาที่ สวนสัตว์เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาที่ PC Cowboy Town จ.หนองบัวลำภู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกอย่างเต็มที่ ดูรูปเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่

12 สิงหา มหาราชินี

ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ อธิการิณีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวโรกาสงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในงานบรรยากาศต่างอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่นของคุณแม่และลูกๆ   >>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<

ประชาสัมพันธ์

ออกเสียงประชามติ

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ร่วมเป็นหนึ่งในการส่งเสริมการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

แผนกอนุบาล

“SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART”

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้กิจกรรมเปิดหมู่บ้านคุณธรรมอย่างเป็นทางการประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า "SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART" หรือ "รักษ์โลกด้วยหัวใจที่เมตตา" โดยมีคุณรณฤทธิ์ ดงยะโสภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงเป็นประธานในพิธี และยังเป็นประธานในการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ปีการศึกษา 2559 >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

“น้อมใจบูชาศรัทธาบูชาครู”

ข้อความสั้นๆ แต่มีความหมายที่เปรียมล้นที่ถูกติดบนเวที่ของวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ซึ้งเป็นวันที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ค่อยอบรมลูกศูษย์ให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิใจ ในกิจกรรมนอกจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้ววิสุทธิวงศ์ในปัจจุบันแล้ว ยังมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

Top