กิจกรรมโรงเรียน

เดินทางไกล ลูกเสือสามัญ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียนชั้น มัธศึกษาปีที่ 4-6 ในเวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น. ซึ่งประกอบด้วยการนันทนาการ การเดินทางไกล ไปยังวัดป่าเวฬุวัน ต.โพนสูง อ.บ้านดุง ลูกเสือได้รับการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน >> คลิกดูรูปภาพ <<

เดินทางไกล ลูกเสือสำรอง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในเวลา 13:00 น. ถึง 15:30 น. ซึ่งประกอบด้วยการนันทนาการ การเดินทางไกล การเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน >> คลิกดูรูปภาพ <<

แผนกอนุบาล

ฉลองพ่อบอสโก

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองพ่อบอสโก ในช่วงเช้า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์เป็นประธาน ในกิจกรรมมีการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติพ่อบอสโกและมอบรางวัล เรียนดี ประพฤติดี คำสอนดี ให้แก่นักเรียน รางวัลการทำงานของครูด้านต่างๆ และรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ให้แก่คุณครู >>อ่านเพิ่มเติม<<

ใต้ร่มพระบริบาล

Top