กิจกรรมโรงเรียน

พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน

วันที่ 1 กดรกฎาคม 2559 โรงเรียนได้จัดพิธีมิสซาประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งโรงเรียนได้จัดพิธีมิสซาทุกวันศุกร์ของต้นเดือนต้นเดือน เพื่อให้นักเรียนได้ไกล้ชิดพระ ภาวนาขอพรเพื่อให้วันข้างหน้าเป็นวันที่ดี >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

เปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดพิธีเปิดกองลูกเสือและอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ไทยลำภู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง หมู่ที่ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

แผนกอนุบาล

“SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART”

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้กิจกรรมเปิดหมู่บ้านคุณธรรมอย่างเป็นทางการประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า "SAVE THE WORLD WITH A MERCIFUL HEART" หรือ "รักษ์โลกด้วยหัวใจที่เมตตา" โดยมีคุณรณฤทธิ์ ดงยะโสภา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงเป็นประธานในพิธี และยังเป็นประธานในการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ปีการศึกษา 2559 >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

“น้อมใจบูชาศรัทธาบูชาครู”

ข้อความสั้นๆ แต่มีความหมายที่เปรียมล้นที่ถูกติดบนเวที่ของวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ซึ้งเป็นวันที่โรงเรียนได้จัดกิจกรรมระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ค่อยอบรมลูกศูษย์ให้สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างภาคภูมิใจ ในกิจกรรมนอกจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้ววิสุทธิวงศ์ในปัจจุบันแล้ว ยังมีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อระลึกพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา >>ดูรูปเพิ่มเติม<<

Top