กิจกรรมโรงเรียน

ปัจฉิม ว.ส. 22

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร และตัวแทนคณะครูได้นำนักเรียนเดินทางไปยัง สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี วัดสองคอน เพื่อเข้ารับการอบรมจิตใจในการดำเนินชีวิตที่ดีหลังจากสำเร็จการศึกษาในรั้ววิสุทธิวงศ์ <<ดูรูปเพิ่มเติม>>

ถ่ายทอดจิตตารมย์ศิษย์เก่า

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 เข้ารับฟังการบรรยายจิตตารมย์ศิษย์เก่า โดยมีซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า ครูนิภารัตน์ โอนากุล ประธานสมาคมศิษย์เก่า และครูรวงทอง นนทะชัย เลขาสมาคมศิษย์เป็นผู้บรรยาย <<ดูรูปเพิ่มเติม>>

ประชาสัมพันธ์

อันดับ 1 โครงการห้องเรียน”English program”

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ขอแสดงความยินดี กับเด็กชาย สิรวิชญ์ ลือเลื่อง ที่สอบได้ อันดับ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษ (English program : EP) ของโรงเรียน อุดรพิทยานุกูล

แผนกอนุบาล

“อ่านเก่ง อ่านคล่อง”

นักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 3 ได้มีการแข่งขัน หนูน้อยคนเก่ง ในหัวข้อ “อ่านเก่ง อ่านคล่อง” ซึ่งแต่ละคนก็เตรียมตัวมาอย่างดี สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ >> ดูรูปเพิ่มเติม <<

กิจกรรมกีฬาสี…แผนกอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้ นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมในอนาคต  >> ดูรูปเพิ่มเติ่ม <<

Top