คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กลุ่มสาระ > ตัววัดสายตา

ตัววัดสายตา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโพนสูง ได้เดินทางมายังโรงเรียนเพื่อตรวจวัดสายตาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

9 thoughts on “ตัววัดสายตา

ใส่ความเห็น

Top