คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน > ประชุมผู้ปกครอง 2558

ประชุมผู้ปกครอง 2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน และชี้แจงแนวทางในการดูแลเด็ก เรื่องระเบียบวินัย การแต่งกายที่ถูกต้อง เงินเรียนฟรี 15 ปี และนโยบายในการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2558 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ภาคเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 4 และภาคบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียน และซิสเตอร์นิพา กู้ทรัพย์ เป็นผู้ชี้แจงแนวทางในการดูแลเด็กให้กับผู้ปกครอง ในการจัดงานครั้งนี้ผู้ปกครองได้ทราบถึงปัญหา และการจัดการศึกษาของทางโรงเรียน ต่างก็ให้ความร่วมมือในการดูแลและพัฒนาเด็กให้มีความเรียบร้อย ปฏิบัติตนให้ถูกระเบียบ เพื่อจะได้เป็นคนดีในสังคมต่อไป

ใส่ความเห็น

Top