คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน > วันแม่แห่งชาติ 2558

วันแม่แห่งชาติ 2558

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานเทิดไท้องค์ราชินีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ของนักเรียนทุกๆ คน ด้วยคำภาวนา รายการแสดงบนเวที และกราบแม่พร้อมมาลัย
และดอกมะลิ ที่สำคัญทางโรงเรียนได้จัดให้ทุกช่วงชั้นมีตัวแทนของคุณแม่มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูก การประกอบอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความรักที่แม่ทุกคนมีต่อลูก ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณแม่ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานและเป็นต้นคุณแม่ที่เป็นตัวแทนให้ความรู้นักเรียน ที่เสียสละเวลาของท่านเพื่อลูกๆ ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพระพรในน้ำใจดีของทุกๆ ท่านค่ะ

ใส่ความเห็น

Top