คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน > ทัศนศึกษา 2559

ทัศนศึกษา 2559

การศึกษานอกสถานที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กๆ เพราะเด็กจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ที่เจอโดยตรง ได้เปลี่ยนสถานที่การเรียนรู้ กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 โดยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษาที่ สวนสัตว์เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทัศนศึกษาที่ PC Cowboy Town จ.หนองบัวลำภู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทัศนศึกษา สัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกอย่างเต็มที่

ดูรูปเพิ่มเติม

ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3

ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6

ช่วงชั้นที่ 3 ม.1-ม.3

ใส่ความเห็น

Top