คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน > เด็กและเยาวชนร่วมคิด มีจิตสาธารณะ

เด็กและเยาวชนร่วมคิด มีจิตสาธารณะ

โรงเรียนได้นำตัวแทนนักเรียนและครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนร่วมคิด มีจิตสาธารณะ ณ วัดพัฒนาราม บ้านปากดงเหนือ ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

> ดูรูปเพิ่มเติม <<

ใส่ความเห็น

Top