คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > happy feast to sisters

happy feast to sisters

วันที่ 30 กันยายน 2559 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ร่วมยิ่นดีกับ ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ซิตเตอร์นิรมล เจียมศิริ และซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร เนื่องในโอกาศฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2559

>> อ่านเพิ่มเติม <<

ใส่ความเห็น

Top