คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > 25 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ธมอ.

25 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ธมอ.

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสฉลองหิรัญสมโภช แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

ใส่ความเห็น

Top