คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับบุคลากรใหม่

ต้อนรับบุคลากรใหม่

โรงเรียนได้เปิดภาคเรียนที่  2 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตามปกติพร้อมทั้งต้อนรับบุคลากรใหม่ 2 ท่าน ที่จะมาร่วมงานในโรงเรียนวิสุทธิวงศ์นี้ ได้แก่

ครูธีรเชษฐ์ จันทา

IMG_6176

(ครูคอมพิวเตอร์)

ครูปัญญาพงศ์ โพธิ

IMG_6178

(ครูภาษาจีน)

ใส่ความเห็น

Top