คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

***โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดในการสมัครเรียนดังนี้***

591202-1-270x120=1

signIn-1

signIn-2

ซึ่งมีระเบียนการสมัครดังนี้ (((ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครที่นี้)))

***หมายเหตุ ชำระค่าเอกสารการสมัครได้ที่ ธุรการ-การเงิน***

ใส่ความเห็น

Top