คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมครู เปิดปีการศึกษา 2560

ประชุมครู เปิดปีการศึกษา 2560

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนได้จัดประชุมครู เปิดปีการศึกษา 2560 กับหัวข้อ “ครูซาเลเซียน…ใส่ใจเรื่องสิทธิ” การประชุมในครั้งนี้ได้มีการต้อนรับบุคลากรใหม่ดังนี้
– ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์
– ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิศิลป์
– Teacher Joy (อาสาสมัครสอนภาษาต่างประเทศ)
– ครูวราภรณ์ ถินวิชัย
– ครูชลภัสสรณ์ ศรีหาเจียม
พร้อมทั้งได้รับการอบรมจากซิสเตอร์สุทธิสา อุทาลุน ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เกี่ยวกับ “สิทธิมนุษยชน” หลังจากเสร็จการอบรม ตัวแทนครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมค่ายผู้นำ STAR ได้นำอุดมการณ์ประจำปี 2560 มาถ่ายทอด

<< ดูรูปเพิ่มเติม >>

Top