คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > ยินต้อนรับ ปีการศึกษา 2560

ยินต้อนรับ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2560 พร้อมกับการแนะนำบุคลากรใหม่ให้กับนักเรียน บุคลากรใหม่ประกอบด้วย

– ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์

– ซิสเตอร์มาลัย วิสิทธิศิลป์

– Teacher Joy (อาสาสมัครสอนภาษาต่างประเทศ)

– นางสาววราภรณ์ ถินวิชัย

– ครูชลภัสสรณ์ ศรีหาเจียม

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ขอยินดีต้อนรับทุกท่าน

<< ดูรูปเพิ่มเดิม >>

Top