คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กลุ่มสาระ > รำลึกครูกลอน สุนทรภู่

รำลึกครูกลอน สุนทรภู่

สุนทรภู่ ครูกลอน อักษรศิลป์ ศิลปิน แห่งกวี ศรีสยาม
โครงฉันท์กาพย์ กลอนนิราศ ลือเรืองนาม ล้วนเลิศล้ำ ระบือไกล ในโลกา
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรม “ รำลึกครูกลอน สุนทรภู่ ” ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียน เช่นการประกวดคัดลายมือ การแต่งกลอน และ  การแสดงพระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานกับละครที่ได้รับชม

<< ดูรูปเพิ่มเติม >>

Top