คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กลุ่มสาระ > อนามัยดีมีสุข

อนามัยดีมีสุข

วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูงร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง ได้มีการตรวจสุขภาพปากและฟันของนักเรียน และให้คำปรึกษาในเรื่องของการดูและรักษาความสะอาดให้นักเรียนได้มีสุขภาพปากและฟันที่สะอาดและแข็งแรง

<< ดูรูปเพิ่มเติม >>

Top