คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > โครงการวัยเรียนรู้ วัยสดใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม

โครงการวัยเรียนรู้ วัยสดใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ได้จัดอบรมโครงการวัยเรียนรู้ วัยสดใส ร่วมใจป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อม ณ ห้องประชุม อบต.โพนสูง   ให้กับนักเรียนในเขตตำบลโพนสูง ทางโรงเรียนจึงนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปร่วมเข้าอบรม แล้วนำความรู้มาแบ่งปันให้กับรุ่นน้องต่อไป

<< ดูรูปเพิ่มเติม >>

Top