คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน > พิธีเปิดประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

พิธีเปิดประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี และลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดพิธีเปิดประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นฝึกให้ลูกเสือ – เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย และห่างไกลยาเสพติด ในพิธีมี    ดาบตำรวจสุรสิทธิ์  ฆารเจริญ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิด และนำกล่าวคำปฏิญาณลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พร้อมกับเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภัยยาเสพติดและความปลอดภัยบนท้องถนน” หลังพิธีเปิดร่วมกับคณะ ต.ช.ต. ตำรวจชุมชนตำบลโพนสูง  ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

<< ดูรูปเพิ่มเติม >>

Top