คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > สานสายใยรัก ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

สานสายใยรัก ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยในการประชุมเริ่มจากการลงทะเบียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับผู้ปกครองเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ อธิการิณีกล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดแก่ผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
โดยซิสเตอร์นิพา กู้ทรัพย์ แนะนำครูประจำชั้นครูผู้ช่วย ครูใหม่ และสรุปการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน โดยซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ชี้แจงระเบียบวินัย โดยคุณครูอมรา หันจางสิทธิ์ และ ชี้แจงการเรียนโปรแกรม IEP จากตัวแทน บริษัท MAKE A WIT ซึ่งผู้ปกครองทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

<<ดูรูปเพิ่มเติ่ม>>

Top