คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน > ทัศนศึกษา(มัธยม 1-3 )

ทัศนศึกษา(มัธยม 1-3 )

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยการนำของซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ คณะครู และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ PC Cowboy Town บ. โนนทัน จ. หนองบัวลำภู นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน และได้รับความรู้ต่างๆ มากมาย
images

Top