คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน > ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมต้น

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมต้น

กิจกรรมเข้าค่ยลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมต้น ที่ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 ได้ผ่านไปได้ด้วยดี นักเรียนได้รับการฝึกระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ในอนาคต
images

Top