คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > เหรียญทองงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67

เหรียญทองงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ของ สพป. เขต.3 (อุดรธานี) และ สพม.20 (อุดรธานี)

610103-5

610103-6

610103-7

Top