คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ทุกท่านที่ได้รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่อุทิศตนปฏิบัติงานเป็นเวลานานในโรงเรียนเอกชน ประกอบไปด้วย
ระดับทอง(ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30-39 ปี) ได้แก่ คุณครูสามารถ ไทยลำภู, คุณครูเตือนใจ แพงสมบัติ, คุณครูมนเทียร ไทยลำภู, คุณครูอมรา หันจางสิทธิ์, คุณครูสุภาพร สมสนุก, คุณครูวิไลวรรณ ชีพคุณวงศ์, คุณครูวราภรณ์ วงศ์แสนศรี และคุณครูมาลินี เสียงล้ำ
ระดับเงิน(ระยะเวลาปฏิบัติงาน 20-29 ปี) ได้แก่ คุณครูทิพย์มุขฎา เชียงบาล, คุณครูวาสนา ดงยะโสภา, คุณครูวรรณี โยธาศรี และคุณครูลัดดาพร สุรวิทย์
ระดับทองแดง(ระยะเวลาปฏิบัติงาน 10-19 ปี) ได้แก่ คุณครูรวงทอง นนทชัย และคุณครูพิสมร ราชจำปี
images

Top