คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนสอน

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนสอน

วันที่ 21 กุมพาพันธ์ ซิสเตอร์นิรมล ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เรียนคำสอน ผ่านการทดสอบความรู้ พระคัมภีร์
ตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว โครการแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2017
images

Top