คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน > ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2561 โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ ทั้งแนวทางการดูแลบุตร ความเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนร่วมถึงเรื่องของบุคลากร ให้รับทราบพร้อมกัน
images

Top