คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝก

ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝก

ตัวแทนนักเรียนและครูได้เข้าร่วมอบรมและปลูกหญ้าแฝก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงได้จัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฏาคม 2561
images

Top