คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > อบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมต่างๆ

อบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมต่างๆ

ในระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2561ที่ผ่านมา ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมต่างๆ ของนักเรียน – ครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. หัวข้อ “คิดมันทันสื่อ … สไตล์ ธมอ.” ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ซึ่งนักเรียนและครูที่ไปร่วมได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างหลากหลาย
images

Top