คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > ลงแขก เกี่ยวข้าว

ลงแขก เกี่ยวข้าว

คณะซิสเตอร์ ครู พ่อบ้าน ได้ช่วยกัน ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีไทยควบคู่กับการใช้ชีวิตตามวิถีชาวนาไทย
images

Top