คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > มอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา

ในวันที่ 20 ธันวาคม ซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ พบปะนักเรียนทุนและได้ให้โอวาท มอบของขวัญคริสต์มาสแก่เด็กทุน SAD

images

Top