คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > แสดงละครคริสต์มาส

แสดงละครคริสต์มาส

ครูและนักเรียนที่เป็นนักแสดงละครประวัติการบังเกิดของพระเยซู เดินทางไปแสดง ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อีกครั้งหนึ่งหลังจากแสดงภายในโรงเรียน
images

Top