คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > แผนกอนุบาล > กิจกรรมวันเด็กของน้องอนุบาล

กิจกรรมวันเด็กของน้องอนุบาล

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุน ได้สมทบขนมในกิจกรรมวันเด็ก จากหน่วยงาน อบต.โพนสูง สมาคมรถตู้โรงเรียนวัดพระวิสุทธิวงศ์ ลูกชิ้นเจ้พร ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่าน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

Top