คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน > ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

ในวันที่ 17-18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและคุณครูผู้กำกับ โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ นำลูกเสือ-เนตรนารี ที่ค่ายพักแรมที่ค่ายลูกเสือไร่สักทองแคมป์

Top