คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ประชาสัมพันธ์ > ฉลองศาสนนามซิสเตอร์กาญจนา

ฉลองศาสนนามซิสเตอร์กาญจนา

คณะครู และนักเรียนได้ส่งความสุขโอกาสฉลอง “นักบุญอักเนส” ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ 
ซิสเตอร์ได้ขอบคุณและให้ข้อคิดแก่นักเรียน ในการรู้จักเลียนแบบท่านนักบุญอักเนสซึ่งมีลักษณะเด่นในการรักษาสัจจะ รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์เสมอ พร้อมกันนี้ได้อวยพรให้ทุกคนได้มีความมุ่งมั่นที่จะทำความดี เป็นคนดีในสังคมเช่นเดียวกับท่านนักบุญด้วย

Top