คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > กิจกรรมโรงเรียน > เดินทางไกล ลูกเสือสามัญ

เดินทางไกล ลูกเสือสามัญ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น. ซึ่งประกอบด้วยการนันทนาการ การเดินทางไกล ไปยังวัดป่าเวฬุวัน ต.โพนสูง อ.บ้านดุง ลูกเสือได้รับการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ ด้วยความสนุกสนาน

>> คลิกดูรูปภาพ <<

ใส่ความเห็น

Top