คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > เกี่ยวกับโรงเรียน > บุคลากรระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
vst60 vst55
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
vst37 Dai Bin
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
vst52 vst42
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
vst36 Zhu
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
vst20 vst26
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
vst17 vst06
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
vst41 vst25
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
vst51 Arisa
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
vst14 Anton
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

 

Top