คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ปฏิทินปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


16 พฤษภาคม 2559       เปิดเรียน

20 พฤษภาคม 2559      หยุดเรียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา

24 พฤษภาคม 2559      ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

9 มิถุนายน 2559            กิจกรรมรำลึกบุญคุณครู

11 มิถุนายน 2559           ประชุมผู้ปกครอง

14 มิถุนายน 2559            กิจกรรมเปิดหมู่บ้านคุณธรรม

13-15 มิถุนายน 2559     สอบกลางภาคเรียนที่ 1

19 กรกฎาคม 2559        หยุดเรียนเนื่องในโอกาสวันอาสาฬบูชา

20 กรกฎาคม 2559       หยุดเรียนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

11 สิงหาคม 2559          กิจกรรมวันแม่

12 สิงหาคม 2559          หยุดเรียนเนื่องในโอกาสวันแม่

2 กันยายน 2559            กิจกรรมวันกตัญญู

28-30 กันยายน 2559  สอบปลายภาคเรียนที่ 1

Top