คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ผลงานนักเรียน

กิจกรรมวันแม่ 2559

ภาพผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ผ่านการคัดเลือก 3 ลำดับ

32702-1

กิจกรรมวันแม่ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหาความสามารถของตัวเอง และในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีได้จัดการประกวดการ์ดอิเล็กทรอนิค โดยใช้โปรแกรม Photoshop สร้างชิ้นงาน ขนาด 4×6 นิ้ว

รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1

Mom Porapipat2

เด็กชายปรพิพัฒน์ แก่นพุฒ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1

11 (3)

เด็กหญิงปารดา มูลสุวรรณ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2

11 (16)

เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ บางดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ผลงานที่น่าประทับใจอีกมากมาย

Top