คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > ปรัชญา/คติพจน์/อัตลักษณ์

ปรัชญาของโรงเรียน

“ ทุกคนมีส่วนดีที่พัฒนาได้  และมีพันธกิจชีวิตที่ต้องบรรลุเป้าหมาย ”


คติพจน์

“ คุณธรรม  นำความรู้  สู่องค์ความดีนิรันดร์ ”


อัตลักษณ์นักเรียน

“ขยัน  ศรัทธา  ร่าเริง”

Top