คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "การศึกษา"

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป. 4-6

โรงเรียนได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ในช่วงเช้า เพื่อเข้าร่วมวันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น ช่วงบ่ายได้เดินทางไปยัง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.1-3

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา นักเรียน ม.1 - 3 ได้ไปทัศนศึกษา ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) และยังได้ไปศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

Wellcome “Zhao Cui Feng”

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ขอยินดีต้อนรับครูสอนภาษาจีนคนใหม่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นหนึ่งในการพัฒนาความสามารถนักเรียนในปีการศึกษา 2561 ให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายยิ่งขึ้น

อบรมครูก่อนเปิดปีการศึกษา

อบรมครูประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการอบรมฟื้นฟูจิตใจ และประชุมชี้แจ้งต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ได้มีการต้อนรับซิสเตอร์จินตนา จันทร์ประสิทธิ์ ซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน และครูใหม่ได้แก่  ครูสุนิสา โยธาศรี ครูขวัญชนก ชัยรัตน์ ครูวรรณชนก สะอาดเอี่ยม และครูลลิตา ป่าลั่นทม  หลังการต้อนรับสมาชิกครอบครัวใหม่ ซิสเตอร์ลับสมจันทร์ได้ให้โอวาสกับคณะครู ต่อด้วยการชี้แจ้งจากซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณและซิสเตอร์กาาญจนา เดชาเลิศ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ในตอนเช้าได้มีการต้อนรับซิสเตอร์กาาญจนา เดชาเลิศในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อต้อนรับซิสเตอร์กาาญจนา เดชาเลิศเสร็จ คณะครูก็ได้รับการอบรมจากคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ อธิการโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาตลอดทั้งวัน  คุณพ่อนิพนธ์ได้นำพระวรสารเรื่อง "เรื่องลูกล้างผลาญ" มาให้ข้อคิดแก่คณะครูได้เป็นอย่างดี และตรงกับการทำหน้าที่การเป็นครู วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป็นวันสุดท้ายของการอบรม โดยเริ่มด้วยการถ่ายทอดอุดมการณ์ประจำปีจากคณะครูและนักเรียนกลุ่มผู้นำ STAR ภายใต้การดูแลจากครูไอลดา โสภาลุน และการชี้แจงโครงการและกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 จากหัวหน้าฝ่าย

รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ทุกท่านที่ได้รับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ซึ่งเป็นผู้ที่อุทิศตนปฏิบัติงานเป็นเวลานานในโรงเรียนเอกชน ประกอบไปด้วย ระดับทอง(ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30-39 ปี) ได้แก่ คุณครูสามารถ ไทยลำภู, คุณครูเตือนใจ แพงสมบัติ, คุณครูมนเทียร ไทยลำภู, คุณครูอมรา หันจางสิทธิ์, คุณครูสุภาพร สมสนุก, คุณครูวิไลวรรณ ชีพคุณวงศ์, คุณครูวราภรณ์ วงศ์แสนศรี และคุณครูมาลินี เสียงล้ำ ระดับเงิน(ระยะเวลาปฏิบัติงาน 20-29 ปี) ได้แก่ คุณครูทิพย์มุขฎา เชียงบาล, คุณครูวาสนา ดงยะโสภา, คุณครูวรรณี โยธาศรี และคุณครูลัดดาพร สุรวิทย์ ระดับทองแดง(ระยะเวลาปฏิบัติงาน 10-19 ปี) ได้แก่ คุณครูรวงทอง นนทชัย และคุณครูพิสมร ราชจำปี

เหรียญทองงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางเหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ของ สพป. เขต.3 (อุดรธานี) และ สพม.20 (อุดรธานี)

Top