คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "การแสดง"

ต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ ในโอกาสเยี่ยมเยือนประจำปีการศึกษาด้วยการแสดงและการร้องเพลงเพื่อแสดงถึงความยินดีที่ได้มีดอกาสต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ

ฉลอง 125 ปี วัดพระวิสุทธิวงศ์

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ครบ 125 ปี 2 รายการ โดยชุดแรกชื่อชุด "Thank you for your love" กำกับการแสดงโดยคุณครูวราภรณ์ ศรีสุข และการแสดงชุดที่ 2 ชื่อชุด "ความรักพระเยซู" โดยคุณครูภัคณิชา จันทร์วิเศษ นอกจากนั้น คณะครูหลายท่านยังได้ร่วมใจกันจัดสถานที่จัดเวทีก่อนวันงาน และยังร่วมบรรเลงเพลงและขับร้องในพิธีอีกด้วย

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และแด่แม่ทุก ๆ คน ด้วยการร่วมวจนพิธีกรรม พิธีถวายพระพร การมอบรางวัลประกวดร้องเพลงวันแม่ การแสดง มอบพวงมาลัยแด่แม่ ทำให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อแม่ของแผ่นดิน และแม่ของนักเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปความรักความอบอุ่น

วันแม่แห่งชาติ 2558

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานเทิดไท้องค์ราชินีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ของนักเรียนทุกๆ คน ด้วยคำภาวนา รายการแสดงบนเวที และกราบแม่พร้อมมาลัย และดอกมะลิ ที่สำคัญทางโรงเรียนได้จัดให้ทุกช่วงชั้นมีตัวแทนของคุณแม่มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูก การประกอบอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความรักที่แม่ทุกคนมีต่อลูก ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณแม่ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานและเป็นต้นคุณแม่ที่เป็นตัวแทนให้ความรู้นักเรียน ที่เสียสละเวลาของท่านเพื่อลูกๆ ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพระพรในน้ำใจดีของทุกๆ ท่านค่ะ >>ดูภาพเพิ่มเติม<<

Top