คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "การแสดง"

มิสซาแรกของคุณพ่อ สดใส จันทร์โลมา

คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีมิสซาแรกของคุณพ่อสดใส จันทร์โลมา หลังจากได้รับการบวชในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราห์ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคุณพ่อสดใสเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โรงเรียนจึงขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อสดใส จันทร์โลมาด้วย

แสดงละครคริสต์มาส

ครูและนักเรียนที่เป็นนักแสดงละครประวัติการบังเกิดของพระเยซู เดินทางไปแสดง ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อีกครั้งหนึ่งหลังจากแสดงภายในโรงเรียน

เชิญชวนร่วมงานวันคริสต์มาส

ในวันที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา คณะครูได้นำนักเรียนชุดการแสดงละครวันคริสต์มาส เชิญชวนท่านผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมงานและชมการแสดงละครของนักเรียน ในวันที่ 21 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ณโรงเรียนวิสุทธิวงศ์

ต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ ในโอกาสเยี่ยมเยือนประจำปีการศึกษาด้วยการแสดงและการร้องเพลงเพื่อแสดงถึงความยินดีที่ได้มีดอกาสต้อนรับมาเดอร์นิภา ระงับพิษ

ฉลอง 125 ปี วัดพระวิสุทธิวงศ์

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ครบ 125 ปี 2 รายการ โดยชุดแรกชื่อชุด "Thank you for your love" กำกับการแสดงโดยคุณครูวราภรณ์ ศรีสุข และการแสดงชุดที่ 2 ชื่อชุด "ความรักพระเยซู" โดยคุณครูภัคณิชา จันทร์วิเศษ นอกจากนั้น คณะครูหลายท่านยังได้ร่วมใจกันจัดสถานที่จัดเวทีก่อนวันงาน และยังร่วมบรรเลงเพลงและขับร้องในพิธีอีกด้วย

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และแด่แม่ทุก ๆ คน ด้วยการร่วมวจนพิธีกรรม พิธีถวายพระพร การมอบรางวัลประกวดร้องเพลงวันแม่ การแสดง มอบพวงมาลัยแด่แม่ ทำให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อแม่ของแผ่นดิน และแม่ของนักเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปความรักความอบอุ่น

Top