คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "การแสดง"

ฉลอง 125 ปี วัดพระวิสุทธิวงศ์

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ครบ 125 ปี 2 รายการ โดยชุดแรกชื่อชุด "Thank you for your love" กำกับการแสดงโดยคุณครูวราภรณ์ ศรีสุข และการแสดงชุดที่ 2 ชื่อชุด "ความรักพระเยซู" โดยคุณครูภัคณิชา จันทร์วิเศษ นอกจากนั้น คณะครูหลายท่านยังได้ร่วมใจกันจัดสถานที่จัดเวทีก่อนวันงาน และยังร่วมบรรเลงเพลงและขับร้องในพิธีอีกด้วย

วันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และแด่แม่ทุก ๆ คน ด้วยการร่วมวจนพิธีกรรม พิธีถวายพระพร การมอบรางวัลประกวดร้องเพลงวันแม่ การแสดง มอบพวงมาลัยแด่แม่ ทำให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อแม่ของแผ่นดิน และแม่ของนักเรียน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปความรักความอบอุ่น

วันแม่แห่งชาติ 2558

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงานเทิดไท้องค์ราชินีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อแม่ของนักเรียนทุกๆ คน ด้วยคำภาวนา รายการแสดงบนเวที และกราบแม่พร้อมมาลัย และดอกมะลิ ที่สำคัญทางโรงเรียนได้จัดให้ทุกช่วงชั้นมีตัวแทนของคุณแม่มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูก การประกอบอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความรักที่แม่ทุกคนมีต่อลูก ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอขอบพระคุณ คุณแม่ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานและเป็นต้นคุณแม่ที่เป็นตัวแทนให้ความรู้นักเรียน ที่เสียสละเวลาของท่านเพื่อลูกๆ ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพระพรในน้ำใจดีของทุกๆ ท่านค่ะ >>ดูภาพเพิ่มเติม<<

Merry Chrismas and Happy New Year 2557

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดงาน เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและส่งความสุขเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สำหรับทุกคนที่เข้ามาสู่รั้ววิสุทธิวงศ์ของเรา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมจับสลากสอยดาว และการแสดงที่สวยงาม ของนักเรียนทุกช่วงชั้น สร้างความสนุกสนานให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้ปกครอง คณะศิษย์เก่าทุกคนที่กลับมาสนุกสนานร่วมกันอีกครั้ง และที่สำคัญก่อนวันฉลองคริสต์มาส นักเรียนได้แสดงความรักความมีน้ำใจดีแบ่งปันความสุขแก่คนป่วยและคนชราในหมูบ้านโพนสูงโดยร่วมใจกันบริจาคสิ่งของและออกเยี่ยมในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ทุกคนต่างมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ  ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้งานฉลองคริสต์มาส ดำเนินไปด้วยความสนุกสนานและมีส่วนได้ช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนของรางวัล ขอพระกุมารเยซูจงคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีความสุขสมหวังในปีใหม่นี้และตลอดไปค่ะ

Top