คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "กีฬา"

กีฬาสีอนุบาล 2017

แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 2 พฤศจิการยน 2560 บรรยากาศตลอดวันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ร่าเริง เด็กๆได้เรียนรู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

กีฬาสัมพันธ์ “โพนสูงเกมส์”

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ร่วมกับโรงเรียนในตำบลโพนสูง มีการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสำพันธ์ของโรงเรียนเครือข่ายตำบลโพนสูง ณ โรงเรียนบ้านปากดง และทางโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ โดยการนำของคุณครูธีระยุทธ การะชิต ได้นำนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งนักกีฬาทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนเองสุดความสามารถและได้รับรางวัลทุกประเภททางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

กีฬาสีประจำปีการศึกษา 59

ประมวลภาพกีฬาสีประจำปีการศึกษา 59 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันเป็นระดับชั้น  ที่เน้นความสามัคคีและความสัมพันธ์ระหว่างชั้น อีกทั้งให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ ประเภทกีฬามีดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     กีฬาชักเย่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     กีฬาชักเย่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    กีฬาชักเย่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    กีฬาชักเย่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    กีฬาฟุตบอล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    กีฬาชักเย่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      กีฬาแชร์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      กีฬาวิ่งกระสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      กีฬาชักเย่อ >> ดูรูปภาพเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 <<< >> ดูรูปภาพเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 <<< >> ดูรูปภาพเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 <<<

กิจกรรมกีฬาสี…แผนกอนุบาล

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 แผนกอนุบาล จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย มีการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งผลให้ นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมในอนาคต  >> ดูรูปเพิ่มเติ่ม <<

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับครูแม่สี และประธานสีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมีนายมานิตย์ ไขแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ การแข่งขันกีฬาครั้งนี้แบ่งนักเรียนเป็นสีต่าง ๆ คือ  สีฟ้า สีชมพู สีเหลือง และสีเขียว นักกีฬาอาวุโสที่นำกล่าวปฏิญาณตน ได้รับเกียรติจากนายทศพล หน่วยเขียว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง และนักกีฬาดีเด่น ได้แก่นายธวัชชัย ถิ่นพนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้นักกีฬาทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากโชว์กิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ก็มีการแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนาน และมีพิธีปิดพร้อมกับการประกาศผลการแข่งขัน

Top