คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "ข้าว"

ฤดูการเก็บเกี่ยว

ซิสเตอร์และนักเรียนที่มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจเก็บเกี่ยวต้นข้าวที่ปลูกไว้ ในวันที่ 24 พฤษจิกายน 2558 เพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง  

Top