คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "คาทอลิก"

ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนได้จัดพิธีมิสซาฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ และยังเป็นพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษาเพื่อให้นักเรียน คณะครู และคณะซิสเตอร์ได้ร่วมภาวนาขอพรจากแม่ประองค์อุปถัมภ์สำหรับการศึกษา และการทำงานให้สำหรับตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากการขอพรจากแม่พระแล้ว ยังมีการเสกอาคารเพื่อเป็นสิริมงคลกับสถานศึกที่ชื่อว่า "วิสุทธิวงศ์" ด้วย ในขณะเดียวกันการจัดพิธีมิสซาในปีนี้ยังเป็นโอกาสพิเศษอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือ โอกาสฉลอง 150 ปี มหาวิหารแม่พระองค์อุปถัมภ์ กรุงตุรินด้วยเช่นกัน

ฉลอง 125 ปี วัดพระวิสุทธิวงศ์

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ครบ 125 ปี 2 รายการ โดยชุดแรกชื่อชุด "Thank you for your love" กำกับการแสดงโดยคุณครูวราภรณ์ ศรีสุข และการแสดงชุดที่ 2 ชื่อชุด "ความรักพระเยซู" โดยคุณครูภัคณิชา จันทร์วิเศษ นอกจากนั้น คณะครูหลายท่านยังได้ร่วมใจกันจัดสถานที่จัดเวทีก่อนวันงาน และยังร่วมบรรเลงเพลงและขับร้องในพิธีอีกด้วย

พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก

ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2018 เวลา 08.30 น.พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี ประธานพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ของเนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ จำนวน 52 คน และผู้รับศีลกำลัง จำนวน 44 คน ท่ามกลางพระสงฆ์ นักบวช ซิสเตอร์ และสัตบุรุษจำนวนมากที่มาร่วมพิธีเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้แก่บรรดาลูกๆ หลานๆ ในพระศาสนจักรขององค์พระเจ้า

สิ่งแวดล้อมกับภัยอันตรายใกล้ตัวเมื่อเข้าสู่ AEC

ในวันที่ 11 กันยายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ได้รับการอบรมในหัวข้อ "สิ่งแวดล้อมกับภัยอันตรายใกล้ตัวเมื่อเข้าสู่ AEC" โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรีสังฆมณฑลอุดรธานี

อบรมครูคาทอลิก

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช ได้มาพบปะกับคณะครูคาทอลิก โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เพื่อฝากข้อคิดและแนวทางในการทำงานในฐานะครูคาทอลิกที่จะสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และสอนนักเรียนให้เป็นคนดีและมีความรู้เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป

อบรมนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมต้นโรงเรียนในเครือฯ

เมื่อวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2016 ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ซิสเตอร์จันทร์เพ็ญ กิ่งแก้วเพชร พร้อมกับครูอีก 2 ท่าน ได้นำ นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ร่วมกับโรงเรียนเซนต์เมรี่ ในหัวข้อ “อบรมนักเรียนคาทอลิกระดับมัธยมต้นโรงเรียนในเครือฯ” ณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ คุณพ่อ พรภิรมย์ บุญทรัพย์ เจ้าอาวาส อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี เป็นวิทยากรให้การอบรมนักเรียน นอกจากนี้มีกิจกรรมฐานต่างๆ เกี่ยวกับคำสอน การสวดภาวนาเทเซ่ วจนพิธีกรรมรับศีลอภัยบาป และการเล่นเกมกีฬาอีกมากมาย ที่สร้างบรรยากาศในชีวิตคริสตชนอย่างแท้จริง << ดูรูปภาพเพิ่มเติม >>

Top