คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "ฉลองนักบุญ"

ฉลองนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

โอกาสฉลองนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขีโดยซิสเตอร์ลับ สมจันทร์ กล่าวให้ข้อคิด แก่นักเรียนอากาทา (เสียชีวิตปี ๒๕๑) เป็นมรณสักขีที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างแพร่หลายในซิซิลี แม้เราจะทราบความจริงเกี่ยวกับท่านไม่มากนัก แต่ความศรัทธาต่อท่านได้เริ่มต้นตั้งแต่ยุคแรกๆ ของพระศาสนจักร อากาทาเกิดในครอบครัวร่ำรวยและถือคำสาบานว่าจะเป็นพรหมจารี ผู้ปกครองโรมันพยายามเข้าหาท่าน แต่ท่านปฏิเสธ ท่านถูกจับไปทรมาน ถูกตัดทรวงอก แต่ท่านได้รับการบำบัดรักษาโดยนักบุญเปาโลที่ปรากฏมาช่วยเหลือ ท่านเสียชีวิตในคุกเพราะถูกทรมาน ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์พวกพยาบาลและนักผจญเพลิง อากาทาเป็นนักบุญที่มีผู้สวดวิงวอนขอมากที่สุดคนหนึ่งในพระศาสนจักร

ฉลองพ่อบอสโก

วันนี้ 31 มกราคม เราชาววิสุทธิวงศ์ร่วมใจกันเฉลิมฉลองคุณพ่อบอสโก บิดา อาจารย์ และเพื่อนของเยาวชน พร้อมกับร่วมแสดงความยินดีแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อุตสาหะ เป็นเวลาครบ 35 ปี และ 30 ปี อีกทั้งครูผู้อุทิศเวลา ครูผู้เสียสละ ครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ด้านประพฤติดี ด้านเรียนดี ด้านพระธรรมคำสอน รวมถึงตัวแทนครู และนักเรียนผู้นำที่ได้ไปร่วมชุมนุมเยาวชนผู้นำ STAR 2019 นักเรียนวงดุริยางค์ และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนดีขึ้น ในวันแห่งความภาคภูมิใจนี้ จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกคนมา ณ โอกาสนี้ด้วย

พิธีมิสซา ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

30 มกราคม 2562 โรงเรียนได้จัดพิธีมิสซาฉลองนักบุญยอห์น บอสโก โดยมีคุณพ่อเปรม คุณโดน เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อเป็นการเทิดเกียรติแด่ นักบุญยอห์น บอสโก ผู้ก่อตั้งคณะซาเลเซียน โดยมีตรีวารตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา

โอกาสฉลองบุญราศีเลารา วีกุญญา ตัวอย่างเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ที่มีคติประจำใจ "ยอมตายแต่ไม่ยอมทำบาป" โรงเรียนจึงจัดให้มีการระลึกถึงความดีของท่านที่เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทุกคน โดยมีซิสเตอร์ศรีวิไลวรรณ คิ้มแหน ได้มาให้ข้อคิดแก่นักเรียน เพื่อให้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเลียนแบบอย่างท่าน บุญราศีเลารายังได้มีข้อตั้งใจที่จะ “รักพระเจ้าด้วยชีวิตของเธอ จะมัธยัสถ์ตัวเอง ตายดีกว่าทำผิดต่อพระเจ้า จะทำให้พระเยซูเจ้าได้เป็นที่รู้จัก และถวายการชดเชยสำหรับความผิดต่างๆ ที่ได้ทำต่อพระองค์”

ฉลองศาสนนามซิสเตอร์กาญจนา

คณะครู และนักเรียนได้ส่งความสุขโอกาสฉลอง "นักบุญอักเนส" ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของซิสเตอร์กาญจนา เดชาเลิศ ซิสเตอร์ได้ขอบคุณและให้ข้อคิดแก่นักเรียน ในการรู้จักเลียนแบบท่านนักบุญอักเนสซึ่งมีลักษณะเด่นในการรักษาสัจจะ รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์เสมอ พร้อมกันนี้ได้อวยพรให้ทุกคนได้มีความมุ่งมั่นที่จะทำความดี เป็นคนดีในสังคมเช่นเดียวกับท่านนักบุญด้วย

Top