คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "ดอนบอสโก"

ฉลองนักบุญยอห์น บอสโก

วันที่ 31 มกราคม เป็นวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก โรงเรียนจึงได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเพื่อเป็นการเทิดเกียรติแต่คุณพ่อบอสโก ผู้ก่อตั้งคณะซาเลเซียน หลังเสร็จพิธีโรงเรียนได้มอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้แก่ครู และนักเรียน และสิ้นสุดกิจกรรมด้วยการแสดงละครชีวประวัติของคุณพ่อบอสโก >> ดูรูปเพิ่มเติม <<

ฉลองพ่อบอสโก

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองพ่อบอสโก ในช่วงเช้า วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์เป็นประธาน ในกิจกรรมมีการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติพ่อบอสโกและมอบรางวัล เรียนดี ประพฤติดี คำสอนดี ให้แก่นักเรียน รางวัลการทำงานของครูด้านต่างๆ และรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ให้แก่คุณครู >>อ่านเพิ่มเติม<<

ฉลองคุณพ่อบอสโก 2558

วันที่ 30 มกราคม 2558 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ได้จัดพิธีฉลอง ครบรอบ 200 ปี คุณพ่อบอสโก ได้มีคณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีฉลองกันด้วยความศักดิ์สิทธิ์

Top