คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "ดุริยางค์"

กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับครูแม่สี และประธานสีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยมีนายมานิตย์ ไขแสง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ การแข่งขันกีฬาครั้งนี้แบ่งนักเรียนเป็นสีต่าง ๆ คือ  สีฟ้า สีชมพู สีเหลือง และสีเขียว นักกีฬาอาวุโสที่นำกล่าวปฏิญาณตน ได้รับเกียรติจากนายทศพล หน่วยเขียว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง และนักกีฬาดีเด่น ได้แก่นายธวัชชัย ถิ่นพนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้นักกีฬาทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หลังจากโชว์กิจกรรมกลางแจ้งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ก็มีการแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนาน และมีพิธีปิดพร้อมกับการประกาศผลการแข่งขัน

Top