คุณอยู่ที่นี้
หน้าหลัก > Posts tagged "ธมอ"

อบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมต่างๆ

ในระหว่างวันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2561ที่ผ่านมา ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิวงศ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อด้วยโปรแกรมต่างๆ ของนักเรียน - ครูโรงเรียนในเครือ ธมอ. หัวข้อ "คิดมันทันสื่อ ... สไตล์ ธมอ." ณ บ้านธารพระพร สามพราน นครปฐม ซึ่งนักเรียนและครูที่ไปร่วมได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างหลากหลาย

25 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ธมอ.

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 คณะซิสเตอร์ คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ซิสเตอร์กุลธิดา แก้วอุดร ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสฉลองหิรัญสมโภช แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ของคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

Top